Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116697-118649

Bakgrund

Bakgrunden som ledde fram till Kompetenscentrum för kultur och hälsa:

  • Enligt landstingets framtidsplan ska kultur utgöra en integrerad del av för hälso- och sjukvården. Både forskning och erfarenhet har länge visat att kulturupplevelser har en positiv inverkan på hälsan.

  • I landstingsbudgeten för 2016 fastslogs att ett kompetenscentrum för skulle inrättas, med ambitionen att integrera kultur i vård och omsorg.

  • Under 2016 genomfördes en förstudie som utredde möjligheter och förutsättningar för utvecklingen av ett kompetenscentrum.

  • Förstudien visade att mycket av den kulturverksamhet som finns inom länets äldreomsorg och landstingets vård fungerar väl, men det saknades etablerade strukturer för ett hållbart arbete på längre sikt.

”Som det ser ut nu vilar den ofta på enskilda eldsjälars initiativ. Kompetenscentrumet kommer att ge oss verktyg för att skapa ett mer långsiktigt och verksamhetsintegrerat arbete” sa kulturförvaltningens chef Eva Bergquist då.

  • Kompetenscentrum för kultur och hälsa startas som projekt i slutet på 2016 och fram till hösten 2018. 

  • Är en permanent verksamhet inom Stockholms läns landsting från och med 1 oktober 2018.