Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116759-118242

Bild och konst

Landstingets kulturförvaltning ansvarar för att den som besöker eller arbetar i någon av länets vårdmiljöer ska kunna ta del av konst. På förfrågan kan kulturförvaltningen ordna med guidade gruppvisningar. Ett utvecklingsarbete pågår med att göra konsten än mer tillgänglig.

I samband med att två geriatriska avdelningar på Nacka sjukhus fick ny konst togs en konstguide i form av en bok med tillhörande diskussionsfrågor fram. Frågorna är anpassade för att vara ett underlag för samtal med dem som kommer till mottagningarna och personalen får särskild utbildning i materialet.

Att själv få tillfälle att skapa kan vara ett bra sätt att får göra något som känns meningsfullt till exempel som patient inom barn- eller vuxenpsykiatrin, när man är barn en sjuk förälder eller själv är liten och patient. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna finns Pedagogiskt Resurscentrum (PRC) som ser till att barn och ungdomar får se, delta i och uppleva meningsfulla kulturaktiviteter under den tid de är på sjukhus.

Stockholms läns museum erbjuder programmet Se och upplev konsten som går att beställa ifrån Kultur i vården-katalogen.