Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116757-118699

Dans

Att leva ett aktivt liv, som engagerar både kropp och tankeförmåga, är något många av oss eftersträvar för att må bra. Oavsett intressen eller förmåga bör den som vill kunna ta del av fysiska aktiviteter – även i samband med en sjukhusvistelse eller med en nedsatt rörelse- eller kognitiv förmåga. Dans har visat sig ha goda effekter bland annat på rehabilitering av personer med Parkinsons sjukdom eller efter en stroke. Dans kan också minska depression och lättare psykisk ohälsa både hos unga eller äldre.

Dansa utan krav 

I vissa livssituationer kan det vara särskilt gynnsamt att kunna ta del av kulturaktiviteter som fokuserar på kravlöshet och en skön upplevelse. Ett sådant exempel är metoden Dans för hälsa som bygger på forskaren Anna Dubergs avhandling. Insatserna erbjuds tonårstjejer som upplever stress, huvudvärk och lättare psykisk ohälsa. Med rörelseglädje och gemenskap istället för prestation i centrum får deltagarna dansa två gånger i veckan under åtta månader. Deltagarnas självskattade hälsa har förbättrats, besöken till elevhälsan minskat liksom minskad medicinering. Effekten kvarstod ett år efter interventionen.

Sett till att depression tenderar att öka och beräknas 2030 vara ett av de tillstånd som orsakar störst sjukdomsbörda kan dans som fysisk aktivitet vara ett bra alternativ. Parallellt visar kulturvaneundersökningar att många tjejer är intresserade av dans. Att då erbjuda dans som en organiserad fritidsaktivitet som inte är tävlingsinriktad är i linje med ett bra folkhälsoarbete.

I rehabilitering

Dansen kan både vara ett verktyg och ett konstnärligt uttryck för personer som fått en stroke eller lever med Parkinsons sjukdom. Dance for PD (Parkinsons disease) är en evidensbaserad dansmetod som även prövas i Sverige, bland annat på Skånes Dansteater. De effekter man sett av dans på symptom vid Parkinsons sjukdom beror inte på social interaktion i allmänhet utan just själva dansandet

Även tango har goda effekter på personer med neurologiska sjukdomar genom att bidra till förbättrad balans och rumsuppfattning liksom till en minskad fallrisk. Den kulturella hjärnan har samlat många forskningsartiklar om dans och hälsa.

Äldreboenden och daglig verksamhet

Dans och rörelse kan ge lust att fortsätta att hålla igång när åren går, bara tillfälle ges. Det kan också vara ett sätt att bryta isolering – glädjen över att delta i en gemenskap kring dans kan ge motivation till att lämna hemmet. Fysisk aktivitet och meningsfullhet lyfts fram av Folkhälsomyndigheten som två av fyra pelare för ett gott åldrande. Här kan dansen bli en aktivitet som får större utrymme än idag på äldreboenden och på öppna träffpunkter i länet. Det går att dansa oavsett förmåga, även med rullstol – det blir tydligt i den film Berga Danskompani gjort på Berga vård- och omsorgsboende tillsammans med länets danskonsulenter.

Se äldre patienter dansa för första gången! Ett dansprojekt i samarbete mellan Kompetenscentrum för kultur och hälsa och Handengeriatriken Praktikertjänst N.Ä.R.A.