Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor och svar

Här har samlar vi svar på vanliga frågor så att du snabbt ska hitta det du söker.

Hittar du inte svar på din fråga är du förstås välkommen att kontakta oss.

Många vård- och omsorgsgivare i länet, i synnerhet i kommunerna, beställer kulturprogram till sin verksamhet. Vill du också arbeta med kulturprogram i vård och omsorg finns olika vägar att gå:

Läs mer

Idag är kultur som komplement ojämlikt fördelad i länets vård- och omsorg. Det är också därför Kompetenscentrum för kultur och hälsa har kommit till. Det ser väldigt olika ut exempelvis i olika kommuner, vårdavdelningar och omsorgsverksamheter, även om konst i vården kommer många till del. Sång, högläsning och dans kan ofta ingå i aktivitetsprogram, särskilt i kommunal äldreomsorg.

Läs mer

Ett sätt kan vara att titta runt på denna hemsida för att hitta inspiration och kunskap, till exempel Goda exempel och Arbetssätt/I Kommunerna: Vad har andra redan gjort som vi också skulle behöva göra och hur gör vi det? Att ta upp frågan på en arbetsplatsträff kan vara nästa steg för att diskutera och förankra hur konst och kultur skulle kunna komplettera arbetet.

Läs mer

Nej, Kompetenscentrum bedriver ingen egen kultur-, vård eller forskningsverksamhet som är intressant att titta på. Vi är en brygga mellan forskning, vård och omsorg och kulturlivet. För närvarande består organisationen av en strateg och en kommunikatör som verkar för att lyfta fram goda exempel, aktuell forskning och initiera samarbeten mellan olika aktörer.

Läs mer

Kultur i vården är ett brett begrepp som kan omfatta all den kulturverksamhet som bedrivs inom vården som helhet. Mer specifikt är det också namnet på den programkatalog som vård- och omsorgsgivare i Stockholms län kan beställa kulturprogram och skaparträffar ifrån. Dessutom finns Projektstöd Kultur i vården som kan sökas av kulturaktörer och en landstingsanknuten vårdgivare i samverkan.

Läs mer

Kultur på recept genomförs i olika former på olika platser i landet, ofta som ett verksamt alternativ mellan sjukskrivning och arbetsåtergång eller arbetsträning. Gemensamt för alla är att personer med någon form av ohälsa erbjuds via en remiss att delta i kravlösa kulturaktiviteter i grupp, regelbundet under en bestämd period.

Läs mer

Kultur är bra för hälsan och det är en viktig pedagogisk uppgift för Kompetenscentrum för kultur och hälsa att förklara varför. Begreppen är komplexa, både kultur och hälsa kan behöva redas ut. Kultur kan betyda allt det som människor gör, tänker och ger uttryck för, men det kan också begränsas till konstuttryck som musik och bildkonst. Att vara människa är komplext och till vår hjälp har vi kulturen att spegla och uttrycka oss genom.

Läs mer