Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116776-118334

Goda exempel

Här följer en rad goda exempel på kultur och hälsa-insatser som genomförs i andra regioner, landsting och kommuner. Detta är ett axplock av vad som görs och gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild. Statens kulturråd har fått i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning av det nationella arbetet med kultur och hälsa och uppdraget ska rapporteras i augusti 2018.

Har du fler goda exempel vi inte får missa att uppmärksamma? Kontakta Ulrika Lindblad: ulrika.lindblad@sll.se