Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116713-118544

Inom landstinget

VR-teknik testas av Film Stockholm.

Stockholms läns landsting främjar forskning och undersökningar. Det är viktigt att samla in kunskaper och erfarenheter från kultur- och hälsoprojekt, annars riskerar de positiva effekterna att försvinna när projektet tar slut. Därför kopplar vi in forskare från universitet och högskolor till våra projekt.

Att samla en kunskapsbank om vilka effekter de kulturella aktiviteterna ger, ökar möjligheterna att få fortsätta använda metoderna och sprida dem till fler vårdverksamheter. Läs vidare i menyn om våra pågående kultur- och hälsoprojekt och om följeforskningen som utvärderar dem.

Har du frågor som rör landstingens följeforskning, kontakta Ulrika Lindblad ulrika.lindblad@sll.se