Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116787-118445

Nordic Culture and Health Conference / Nordisk kultur- och hälsakonferens

Nordisk konferens
Culture and health across the lifespan – a broad and promising field of knowledge

Welcome to a day of knowledge and experience exchange amongst Nordic researchers and healthcare professionals. Keynote speaker is Lord Howarth of Newport, co-chair of the British All-party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing.

The conference is a Nordic expert meeting, part of the official program of the Swedish presidency of the Nordic Council of Ministers in 2018, and will be held in English.

Registration is closed. Press is welcome to contact: katarina.wikstrom@sll.se

Time: Friday 4th of May, 08:45 a.m.-17:15 p.m. Registration with coffee starts at 08:15. 

Place: Coor Conference, New Karolinska Solna University Hospital, Solnavägen 30, Stockholm, Sweden

Target group: The conference addresses professionals in the healthcare sector, the cultural sector, researchers and decision makers from the Nordic region.

Aim: Culture and health is a growing field of knowledge in the Nordic countries. The field has a potential to complement and contribute to current healthcare’s efforts to-wards enhanced sustainability. The conference will mirror the multitude of compe-tences and perspectives that characterize the culture and health field. It intends to stimulate a deeper understanding of perspectives amongst various academic tradi-tions, cultural professionals, practitioners and decision makers.

Price: The conference is free of charge with complementary lunch and coffee for all attendants.

 

Konferensen hålls helt på engelska.

Kultur och hälsa genom hela livsspannet – ett kunskapsfält med potential

Välkommen till en dag där nordiska forskare och verksamma inom vård, omsorg och kultur delar med sig av sina erfarenheter. Huvudtalare är Lord Howarth of Newport, vice ordförande för British All-party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing. Konferensen organiseras inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018.

Anmälningen är stängd. Press kan kontakta: katarina.wikstrom@sll.se

Tid: Fredag 4 maj kl. 08.45-17.15. Registrering med kaffe börjar 08.15.

Plats: Coor Konferens-och utbildningscenter, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Solnavägen 30, Stockholm

Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som är verksam som medarbetare, kulturutövare, forskare eller beslutsfattare med koppling till hälso- och sjukvård eller omsorgsverksamhet inom hela Norden.

Syfte: Kultur och hälsa är ett växande kunskapsfält i de nordiska länderna. Fältet har potential att komplettera och bidra till ökad hållbarhet inom dagens vård och omsorg. Konferensen är ett försök att spegla den bredd av kompetenser och synsätt som präglar området och öppna upp för ett nordiskt erfarenhetsutbyte. Tanken är att bidra till ökad kunskap genom att uppmuntra till en fördjupad förståelse mellan olika parter: forskare med olika bakgrund, kulturutövare, verksamma på fältet och beslutsfattare.  

Pris: Konferensen är kostnadsfri. Lunch och kaffe ingår.

 

See the whole program here/Se hela programmet här

 

“It is time to recognise the powerful contribution the arts can make to health and wellbeing.”

Lord Howarth of Newport, from the report Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing.