Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116747-118847

Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm jobbar främst med att stödja länets 26 kommunala bibliotek i deras arbete. Bibliotekens kultur och hälsa-arbete ser olika ut från till kommun till kommun, hur de väljer att samarbeta med lokala barnavårdscentraler, äldreomsorg och funktionshindersomsorg. En viktig del av arbetet handlar om breda hälsofrämjande aktiviteter som att erbjuda läsecirklar och andra läsfrämjande insatser.

Regionbiblioteket har medverkat när kulturförvaltning drivit projekt kring kultur och hälsa. Exempelvis i Seniorkultur, ett tidigare kultur på recept för smärtpatienter och projektet Möte med litteratur, som handlade om hur läsning kan främja hälsan hos personer med demenssjukdom. Regionbiblioteket har även tagit fram en metodbok hur biblioteken kan samverka med lokalsamhället.

Läs mer om bibliotekens och litteraturens roll för hälsa här.